Press "Enter" to skip to content

पहा निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार

गुलमोहराच्या झाडात उगवलं पिंपळाचे झाड आणि… वाहु लागला पाण्याचा झरा

सिटी बेल ∆ नाशिक ∆

नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे गुलमोहराचे झाड आहे व त्या झाडांमध्ये एक पिंपळाचे रोपटे उगवले आहे अद्भुत चमत्कार असा झाला की, कालपासून त्या पिंपळाच्या झाडांमधून झरा लागल्यासारखे पाणी वाहू लागले आहे……

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.