Press "Enter" to skip to content

मौन

मौन
मला सांगते रेशमी मौन त्याचे
मिटे पान का सारखे लाजरीचे
फुटे पंख कोषातही का अळीला
कशाची पडे भूल वेड्या कळीला 

हवासा जरा वाटता स्पर्श कोरा 
चढे का उगा स्पंदनांचाच पारा? 
न का दर्पणाला पुरे वेळ आता? 
कसा श्वास गंधाळतो मी न घेता ?

अता स्वप्न त्याचेच घ्यावे उशाला 
नवी रोज प्राजक्तआशा मनाला   
जरा रंगवाव्यात वाटा उद्याच्या 
जिथे थांबती तारकाही दवाच्या

हरावी कधी पैज मी चांदण्यांची
जुळावी मितीपार नाती मनांची
जरी रेशमी, गोड काही खुपावे
असे बोलके मौन त्याचे असावे

निलिमा देशपांडे, नवीन पनवेल

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.