Press "Enter" to skip to content

अबब… ८ फुटी अजगर

शेत कापणी करत असताना पायाखाली आला ८ फुटी अजगर…. वाचा काय झाले नंतर ?

सिटी बेल | खांब-रोहे | नंदकुमार मरवडे |

रोहे तालुक्यातील धामणसई येथे शेतीचे काम करीत असताना दृष्टीस पडलेल्या अजगरास सुरक्षितपणे पकडून जीवदान दिले आहे.

याबाबत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार धामणसई गावचे क्रुषीनिष्ठ शेतकरी योगेश जंगम आपल्या परिवारासह शेतीमध्ये भात कापणी करीत असताना कापलेल्या भाताच्या करपांखाली कसलीतरी हालचाल आढळून आली. त्यामुळे सहज त्यांनी करपांखाली पाहिले असता भलामोठा साप दृष्टीस पडल्याने त्यांनी त्वरीत नडवली गावचे सर्पमित्र व वन्यजीव रक्षणार्थ संस्था रायगड (SWCS) चे उपाध्यक्ष कु अजय भोसले ह्यांना संपर्क केला असता सर्पमित्र अजय भोसले यांनी लगेचच आपले सहकारी मंगेश सानप यांना घेऊन धामणसई येथे आले व भाताच्या करपांखाली दडून राहिलेल्या आठ फुटी अजगरास सुरक्षितपणे पकडून जीवदान दिले.

पाळीव प्राणी तसेच वन्यजीव यांच्या संरक्षणासाठी अजय भोसले आणि त्याचे सहकारी मोलाचे योगदान देत असून आतापर्यंत त्यांनी शेकडोहून अधिक विषारी व बिनविषारी सापांना जीवदान दिले आहे. तर जखमी अवस्थेतील व संकटात सापडलेल्या वन्यजीव व पाळीव प्राणी यांनाही जीवदान दिले आहे.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.