Press "Enter" to skip to content

कर्ण

कर्ण

सरितेच्या हाती तुजला अर्पून
प्रेमबंधही सहजी तुटला
प्रारब्धाच्या पटलावरती
मार्ग एकला सहज साधीला !!१!!

दोन अनामिक त्या तीरावर
पदर पसरुनी बसले होते
ओंजळीत अधिरथ राधेच्या
जीवन जणु हे फुलले होते !!२!!

मायेचाही पान्हा फुटूनी
निपुत्रिकेची भरली ओटी
सूतकुळातील अधीरथाच्या
अंगणी झाली दाटीवाटी !!३!!

अंगभूमीच्या शिरकमलावर
सूर्यसुताचे राज्य हवे
राधेईच्या या तेजाने
इप्सित केले साध्य नवे !!४!!

द्युतपटावर घडले अघटित
युद्धाची ती होती नांदी
सीमा सोडुनि सभ्यपणाच्या
कुलवधु मग ठरली बंदी !!५!!

जन्मगूढ उमजले असुनही
मैत्रीचे ना नाते तुटले
मैत्रीनिष्ठा पाहुनी त्याची
परमात्माही हतबल ठरले !!६!!

दान देऊनी दानशूर तो
लोकमान्य सहजचि झाला
कवचकुंडले अर्पून इंद्रा
प्राणदूतही तो ठरला !!७!!

रणांगणावर लढले योद्धे
आवेशाचा बांधच फुटला
जन्म मृत्यूच्या वेदीवरती
सूतपत्र तो कामी आला….!!८!!

©समीर खरे, पनवेल
8879737388

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.