Press "Enter" to skip to content

पनवेल तालुक्यात आज 197 कोरोना रुग्ण

आज मृत्यूचाही रेकॉर्ड ब्रेक : महानगरपालिका क्षेत्रातील 7 जणांनी गमावला जीव

सिटी बेल लाइव्ह / पनवेल #

पनवेल तालुक्यात आज 197 नवीन कोरणा रुग्ण सापडले. यात महानगरपालिका क्षेत्रातील 134 तर ग्रामीण भागातील 63 रुग्णांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आज तालुक्यातील मृत्यूच्या आकड्याने देखील रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे. आज एकट्या महानगरपालिका क्षेत्रात तब्बल सात जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रातील विभागवार रुग्णांची संख्या पुढीलप्रमाणे

पनवेल शहर : ३२.
न्यू पनवेल : १७.
खांदा कॉलनी : ८.
कळंबोली : २१.
कामोठे : १९.
खारघर : २२.
तळोजे : १५.

मृत्यू :७ (पनवेल-३,न्यू पनवेल-२,कळंबोली-१, कामोठे-१ )

बरे झालेले रुग्ण : १३९ .
पनवेल :२५. न्यू पनवेल : २०.
कळंबोली : १८. कामोठे: ३६.
खारघर :३५ . तळोजे : ५.

पनवेल महानगरपालिका
विद्यमान रुग्ण : १४७२.
पूर्णपणे बरे झालेले रुग्ण :२८९० .
मृत्यू : १०७ .
एकूण रुग्ण : ४४६९.
रुग्ण बरे झाल्याची टक्केवारी: ६४.६७%

ग्रामीण भागातील रूग्णांची आकडेवारी

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.