Press "Enter" to skip to content

(एन.ए.डी.) चा सुरक्षित पट्टा (सेफ्टी झोन) रद्द करणेबावतचा प्रस्ताव

मा.आमदार मनोहर शेठ भोईर यांनी नेव्हल आर्मामेंट डेपो (एन.ए.डी.) चा सुरक्षित पट्टा (सेफ्टी झोन) संदर्भात घेतली मुख्य सचिव यांची भेट 🔷🔷🔷

सिटी बेल लाइव्ह । मुंबई । 🔶🔶🔶

मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे व मा.आमदार मनोहर शेठ भोईर यांनी सेफ्टी झोन संदर्भातच्या प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिव यांची मंत्रालय मुंबई येथे भेट घेतली.

राज्य सरकार मार्फत मा.सचिव, केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्याकडे २०१९ मध्ये (एन.ए.डी.) चा सुरक्षित पट्टा (सेफ्टी झोन) रद्द करणेबावतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला असून सदर प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करण्यात यावा अशी मागणी खासदार मा.बारणे व मा.आमदार मनोहरशेठ भोईर यांनी केली.

मुख्य सचिव यांनी केंद्र सरकारकडे सदर प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करून सदर प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येईल असे आश्वासन दिले. सोबत सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार उपस्थित होते.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.